[1]
Trung, N. 2018. Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 12, 7 (tháng 11 2018), 66-73. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-07.