[1]
Thảo, P.T.M. 2019. Nghiên cứu xác định hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu trong phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 13, 2V (tháng 5 2019), 116-124. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(2V)-12.