[1]
Hoa, T.Q. 2020. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – hướng tới đô thị bền vững. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 14, 1V (tháng 2 2020), 129-146. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-13.