[1]
Vũ, N.A. và Đạt, P.X. 2020. Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 14, 2V (tháng 5 2020), 52-63. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(2V)-05.