(1)
Trung, N. Đánh Giá Hiệu Quả Giảm Sóng Của Kết Cấu Bến Dạng Phao Nổi Trụ Neo. KHCNXD 2018, 12, 66-73.