(1)
Thảo, P. T. M. Nghiên Cứu Xác định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí ô Nhiễm Từ Hoạt động đốt Trấu Trong Phòng Thí Nghiệm. KHCNXD 2019, 13, 116-124.