(1)
Vũ, N. A.; Đạt, P. X. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Khả Năng Chịu Tải Trọng Nén Dọc Trục Của Cột Tròn Bê Tông Cốt Thép. TCKHCNXD 2020, 14, 52-63.