Trung, N. (2018). Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 12(7), 66-73. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-07