Phương, N. H., Cảnh, L. V., & Kiên, N. (2019). Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(4V), 129-138. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(4V)-12