Vũ, N. A., & Đạt, P. X. (2020). Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(2V), 52-63. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(2V)-05