TRUNG, N. Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 12, n. 7, p. 66-73, 30 nov. 2018.