THẢO, P. T. M. Nghiên cứu xác định hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu trong phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 13, n. 2V, p. 116-124, 31 maio 2019.