PHƯƠNG, N. H.; CẢNH, L. V.; KIÊN, N. Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 13, n. 4V, p. 129-138, 23 set. 2019.