HOA, T. Q. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – hướng tới đô thị bền vững. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 14, n. 1V, p. 129-146, 27 fev. 2020.