VŨ, N. A.; ĐẠT, P. X. Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 14, n. 2V, p. 52-63, 22 maio 2020.