Trung, Nguyễn. 2018. Đánh Giá Hiệu Quả Giảm Sóng Của Kết Cấu Bến Dạng Phao Nổi Trụ Neo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 12 (7), 66-73. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(7)-07.