Thảo, Phạm Thị Mai. 2019. Nghiên Cứu Xác định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí ô Nhiễm Từ Hoạt động đốt Trấu Trong Phòng Thí Nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 13 (2V), 116-24. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(2V)-12.