Phương, Nguyễn Hoàng, Lê Văn Cảnh, và Nguyễn Kiên. 2019. Xác định đặc Trưng Hữu Hiệu Của Vật Liệu đa Tinh Thể Dị Hướng Bằng Phương Pháp đồng Nhất Hóa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 13 (4V), 129-38. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2019-13(4V)-12.