Vũ, Nguyễn Anh, và Phạm Xuân Đạt. 2020. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Khả Năng Chịu Tải Trọng Nén Dọc Trục Của Cột Tròn Bê Tông Cốt Thép. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 14 (2V), 52-63. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(2V)-05.