Trung, N. (2018) Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 12(7), tr 66-73. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(7)-07.