Vũ, N. A. và Đạt, P. X. (2020) Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 14(2V), tr 52-63. doi: 10.31814/stce.nuce2020-14(2V)-05.