[1]
N. A. Vũ và P. X. Đạt, Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép, TCKHCNXD, vol 14, số p.h 2V, tr 52-63, tháng 5 2020.