Trung, N. Đánh Giá Hiệu Quả Giảm Sóng Của Kết Cấu Bến Dạng Phao Nổi Trụ Neo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol 12, số p.h 7, Nov. 2018, tr 66-73, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(7)-07.