Thảo, P. T. M. Nghiên Cứu Xác định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí ô Nhiễm Từ Hoạt động đốt Trấu Trong Phòng Thí Nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol 13, số p.h 2V, May 2019, tr 116-24, doi:10.31814/stce.nuce2019-13(2V)-12.