Vũ, N. A., và P. X. Đạt. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Khả Năng Chịu Tải Trọng Nén Dọc Trục Của Cột Tròn Bê Tông Cốt Thép. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, Vol 14, số p.h 2V, May 2020, tr 52-63, doi:10.31814/stce.nuce2020-14(2V)-05.