Trung, Nguyễn. Đánh Giá Hiệu Quả Giảm Sóng Của Kết Cấu Bến Dạng Phao Nổi Trụ Neo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD 12, no. 7 (Tháng Mười-Một 30, 2018): 66-73. Truy cập Tháng Giêng 29, 2020. http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1250.