Thảo, Phạm Thị Mai. Nghiên Cứu Xác định Hệ Số Phát Thải Các Chất Khí ô Nhiễm Từ Hoạt động đốt Trấu Trong Phòng Thí Nghiệm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD 13, no. 2V (Tháng Năm 31, 2019): 116-124. Truy cập Tháng Giêng 29, 2020. http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1392.