1.
Trung N. Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kết cấu bến dạng phao nổi trụ neo. KHCNXD [Internet]. 30tháng 112018 [cited 29tháng 12020];12(7):66-3. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1250