1.
Tuấn T. Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm. KHCNXD [Internet]. 30tháng 112018 [cited 20tháng 92019];12(7):83-8. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1296