1.
Phương NH, Cảnh LV, Kiên N. Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. TCKHCNXD [Internet]. 23tháng 92019 [cited 29tháng 52020];13(4V):129-38. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1457