1.
Hoa TQ. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong quá trình phát triển nhà cao tầng tại khu vực nội đô của thành phố Hà Nội – hướng tới đô thị bền vững. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 22020 [cited 10tháng 82020];14(1V):129-46. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1588