1.
Vũ NA, Đạt PX. Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 52020 [cited 2tháng 102020];14(2V):52-3. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1604