Phản biện

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, quý báu của các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế trong việc đọc phản biện các bài báo khoa học cũng như gửi bài đăng trên Tạp chí.

Để tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đọc phản biện trực tuyến, rất mong các phản biện vui lòng điền vào mẫu lý lịch khoa học dưới đây và gửi đến Văn phòng Tạp chí theo địa chỉ E-mail: stce@nuce.edu.vn

  1. Mẫu lý lịch khoa học phục vụ công tác phản biện

Phản biện vui lòng tải và đọc kỹ file hướng dẫn dưới đây để gửi trực tuyến kết quả nhận xét phản biện:

  2. Hướng dẫn gửi trực tuyến kết quả phản biện bài báo

Quá trình phản biện:

Quá trình phản biện các bài báo gửi đến Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đều được thực hiện kín cả hai chiều (giữa tác giả và phản biện) thông qua Hệ thống trực tuyến.

Mỗi bản thảo bài báo được gửi phản biện bởi ít nhất hai nhà khoa học mà có lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với nội dung của bài báo.

Ban biên tập lựa chọn phản biện từ cơ sở dữ liệu lưu trữ trong phần mềm Tạp chí. Sau khi được lựa chọn, phản biện sẽ nhận được thư thông báo gửi tự động đến địa chỉ E-mail để yêu cầu xác nhận.

Phản biện truy cập vào phần mềm và click vào ô đồng ý hoặc không đồng ý đọc phản biện. Nội dung thư gửi mời phản biện gồm thông tin tên bài báo và tóm tắt bài báo. Nếu phản biện click vào ô đồng ý thì tiếp tục nhận thêm file nội dung toàn văn của bản thảo bài báo.  

Phản biện vui lòng tải và đọc kỹ file về Hướng dẫn gửi trực tuyến kết quả phản biện bài báo.