TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Hanoi University of Civil Engineering
 

 

Thông báo !

Để truy cập vào website Tạp chí KHCN XD, xin vui lòng truy cập https://stce.huce.edu.vn

To assess to the website of the Journal of Science and Technology in Civil Engineering, please visit https://stce.huce.edu.vn

Trân trọng cảm ơn,Mọi thông tin hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ Phòng Tạp chí:
- Email: stce@nuce.edu.vn
- Điện thoại: 024 3215 1343
- Địa chỉ: Tầng 4 Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng.

 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội