Bù vênh co ngắn trong thi công nhà cao tầng BTCT bằng phương pháp bù co di chuyển tối ưu

  • Nguyễn Đức Xuân Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh, 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  • Phạm Hoàng Anh Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hồ Ngọc Khoa Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một phương pháp bù co tối ưu để giảm thiểu sự vênh co giữa các cấu kiện thẳng đứng trong nhà cao tầng. Phương án bù co tối ưu theo từng nhóm tầng được xác định thông qua việc giải tuần tự một chuỗi các bài toán tối ưu. Phương pháp đề xuất có tên gọi là Bù co di chuyển tối ưu được áp dụng để tính toán bù co cho công trình Tòa nhà Lotte Center tại Hà Nội. Các kết quả của phương pháp này được so sánh với kết quả tính toán theo hai phương pháp khác bao gồm phương pháp Bù co gộp nhóm đều và phương pháp Bù co gộp nhóm di chuyển. Kết quả phân tích cho thấy, phương pháp đề xuất có thể cho ra số nhóm bù co ít hơn so với hai phương pháp còn lại.

Từ khóa:

nhà cao tầng; co ngắn cột; bù vênh co; tối ưu hóa; bù co di chuyển tối ưu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
08-11-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học