Thiết kế và xây dựng mạng lưới giám sát bụi PM2,5 và PM10 theo thời gian thực

  • Nguyễn Thành Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Thị Phương Lan Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đàm Hồng Duân Khoa Điện - Điện tử, trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội, xã Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Hữu Tuyến Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có những thay đổi tích cực mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý môi trường. Công nghệ cảm biến đo bụi đã có mặt trên thị trường làm thay đổi cách mạng trong việc giám sát và đánh giá ô nhiễm môi trường không khí. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tính hiệu quả và khả thi của bộ thiết bị đo bụi (MoD-Mobile Dust Meter) và các ứng dụng đưa các thông số lên web. Hệ thống được thiết kế và sản xuất bởi nhóm tác giả để theo dõi bụi PM2,5 và PM10 và ghi dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực. Kết quả cho thấy dữ liệu được thu thập và hiển thị lên web là đáng tin cậy và dễ đánh giá. Hệ thống thiết bị được sản xuất với chi phí thấp, dễ dàng vận hành và bảo trì.

Từ khóa:

MoD; thiết bị đo bụi di động; cảm biến đo bụi; PM2,5; PM10.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-02-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học