Lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP

  • Nguyễn Quốc Toản Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Lựa chọn nhà cung cấp vật liệu là hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án và lợi nhuận của nhà thầu xây dựng. Trên cơ sở so sánh các phương pháp đánh giá lựa chọn đa mục tiêu trong đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, bài báo đề xuất áp dụng phương pháp AHP để lựa chọn nhà cung cấp vật liệu. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà thầu tại Việt Nam thông qua khảo sát phỏng vấn chuyên gia. Kết quả của nghiên cứu cho thấy có 8 tiêu chí chính quan trọng trong việc lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng Việt Nam bao gồm: Giá cả; thời gian giao hàng; chất lượng sản phẩm; chất lượng dịch vụ, bảo hành; khả năng đáp ứng nguồn hàng; năng lực của nhà cung cấp; tỷ lệ hàng hư hỏng và chính sách thanh toán. Thông qua ví dụ cụ thể cho bài toán lựa chọn nhà cung cấp thép cho công trường xây dựng bằng phương pháp AHP. Kết quả nghiên cứu đóng góp quan trọng cả về phương diện khoa học và thực tiễn trong hoạt động lựa chọn nhà cung cấp vật liệu nói riêng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà thầu xây dựng nói chung.

Từ khóa:

nhà cung cấp vật liệu; AHP; tiêu chí; nhà thầu thi công.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-07-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học