Nghiên cứu giải pháp thiết kế các cấu kiện hố trồng cây bằng bê tông cốt thép có khả năng thu thoát nước mưa cho đường phố đô thị

  • Nguyễn Ngọc Tân Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Việt Phương Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Việt Đức Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phan Quang Minh Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này giới thiệu giải pháp thiết kế hố trồng cây bằng kết cấu bê tông cốt thép có khả năng thu thoát nước mưa cho đường phố đô thị. Ba loại cấu kiện hố trồng cây đã được đề xuất, đó là: (i) hố trồng cây dạng đơn không đáy, (ii) hố trồng cây kết hợp hố ga thu nước đặt trên vỉa hè, (iii) hố trồng cây kết hợp hố ga thu nước đặt dưới đường. Hố trồng cây được thiết kế với các kích thước điển hình (chiều dài × chiều rộng × chiều cao) lần lượt là 1200 × 1200 × 900 mm, 1400 × 1400 × 1100 mm và 1600 × 1600 × 1200 mm. Một cấu kiện hố trồng cây dạng đơn không đáy đã được chế tạo bằng bê tông có cấp độ bền B30 và lưới thép Φ6a80 để ứng dụng thử nghiệm vào thực tế. Trên đường phố đô thị, các kết cấu hố trồng cây được kết nối với hệ thống thoát nước, cho phép cải thiện khả năng thoát nước mưa và hoạt động như một bể thấm lọc sinh học.

Từ khóa:

hố trồng cây; bê tông cốt thép; hệ thống thoát nước bền vững; đường phố đô thị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học