Quay trở lại bài viết chi tiết Ảnh hưởng của độ gồ ghề đến một số đặc tính thuỷ lực của vật liệu rỗng có chứa vết nứt đơn Tải về Tải tệp PDF