Giám sát tiến độ và khối lượng thực tế bằng mô hình 3D trên dữ liệu đám mây thông qua nền tảng Autodesk Forge

  • Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Đình Bảo Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: tiến độ, chi phí, khối lượng, Autodesk Forge, EVM, mô hình 3D

Tóm tắt

Trong quản lý dự án xây dựng, tiến độ và chi phí luôn thay đổi hàng ngày do chịu sự chi phối bởi nhiều khía cạnh thực tế từ công trường. Điều này có thể ảnh hưởng đến tổng thời gian hoàn thành và tổng ngân sách của dự án. Nghiên cứu này đề xuất một tiện ích mở rộng (ONSK18) tích hợp trực tiếp trong phần mềm Autodesk Revit, nền tảng Autodesk Forge và kết hợp cùng phương pháp Giá trị đạt được (Earned Value Method - EVM) để theo dõi tiến độ và chi phí của dự án xây dựng. Đồng thời còn tạo được cổng kết nối giữa các bên tham gia dự án bằng cách chia sẽ mô hình 3D bao gồm thông tin tiến độ và khối lượng thực tế của dự án một cách trực quan, cụ thể nhất. Mô hình đề xuất được đánh giá trên một dự án thi công kết cấu của một nhà phố ở đường Lạc Long Quân, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả so sánh với thực tế chứng tỏ tính hợp lý và khả năng đưa ra dự đoán chính xác của mô hình.

 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
02-06-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học