Phát triển thuật toán chó rừng vằn hông để tối ưu hóa quá trình vận chuyển và giảm ô nhiễm khí thải CO2 trong công nghiệp và dân dụng

  • Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trần Trọng Khôi Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Quá trình điều phối hoạt động cung cấp hàng hóa để đạt yêu cầu và hiệu quả là một yêu cầu khó trong quản lý chuỗi cung ứng. Những sự thay đổi liên tục trong quá trình vận chuyển và yêu cầu cao về lượng khí thải ra môi trường là những thách thức không nhỏ cho các nhà phân phối. Nghiên cứu phát triển một thuật toán mới, lấy cảm hứng từ quá trình săn mồi của loài chó rừng vằn hông (Side-striped jackal) để tạo ra thuật toán tìm kiếm hiệu quả hơn so với các thuật toán cũ. Nghiên cứu sử dụng dụng mô phỏng sự kiện rời rạc (DES) và đưa ra các sự cố giả định để giải quyết bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu với kì vọng chọn được phương án có tổng thời gian chờ và quãng đường di chuyển là tối ưu nhất. Kết quả được so sánh với các thuật toán cũ cho thấy tính nổi trội của thuật toán đề xuất khi đưa ra được các phương án kinh tế hơn và ít khí thải khí CO2 ra môi trường hơn. Nghiên cứu còn giải quyết được vấn đề thay đổi lộ trình đi khi xét đến các điều kiện thực tế. Qua đó, thuật toán mới giúp cho quá trình quản lý vận chuyển hàng hóa chủ động hơn và giảm thiểu phát sinh chi phí khi có những điều kiện bất lợi không mong muốn xảy ra.

Từ khóa:

tối ưu hóa chó rừng vằn hông; SSJ; hiệu ứng nhà kính; tối ưu hóa quá trình vận chuyển; thuật toán tối ưu bầy đàn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-05-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học