Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích dao động tự do của dầm bậc nano bằng vật liệu có cơ tính biến thiên sử dụng mô hình độ cứng động lực không cục bộ Tải về Tải tệp PDF