Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu xây dựng bản đồ hiểm họa lũ lụt sử dụng vết lũ lịch sử và mô hình độ cao số Tải về Tải tệp PDF