Đánh giá rủi ro cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội

  • Nguyễn Quốc Toản Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Thúy Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: rủi ro, quản lý rủi ro, giao thông đô thị, dự án giao thông đô thị

Tóm tắt

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, Hà Nội tập trung triển khai các dự án giao thông đô thị trên toàn thành phố. Rủi ro ngày càng gia tăng cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội buộc các nhà quản lý phải chú ý hơn tới vấn đề quản lý rủi ro. Bài viết này sẽ phân tích, đánh giá rủi ro cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội. Dựa trên kết quả một cuộc điều tra khảo sát trên 3 nhóm chủ thể chính tham gia dự án (chủ đầu tư/ban quản lý dự án; đơn vị tư vấn, nhà thầu), tác giả chuyển rủi ro lên khả năng xuất hiện - mức độ tác động phân vùng rủi ro theo mức độ nguy hiểm. Kết quả thu được sẽ giúp các nhà quản lý có nhìn nhận rõ hơn về mức độ nguy hiểm của rủi ro, từ đó lựa chọn được giải pháp đối phó phù hợp với từng rủi ro.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
18-07-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học