Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu độ bền của kết cấu chân giàn khoan biển cố định bằng thép khi bị tàu đâm va Tải về Tải tệp PDF