Tổ chức quản lý không gian công cộng thành phố Hà nội có sự tham gia của cộng đồng - Hướng tới mô hình thành phố đáng sống

  • Tạ Quỳnh Hoa Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Không gian công cộng (KGCC) là một thành tố không thể thiếu trong đời sống xã hội của đô thị. KGCC có chất lượng cao là điều kiện tiên quyết để có được một cuộc sống đô thị phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần, làm cho đô thị trở nên đáng sống đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hoá và sự gia tăng dân số, KGCC tại các đô thị lớn của Việt Nam ngày càng bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Thành phố Hà Nội hiện nay cũng đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến KGCC và việc tổ chức quản lý để nâng cao chất lượng KGCC phục vụ người dân, góp phần tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế và du lịch. Bài viết này sẽ tổng hợp khung lý luận về KGCC, sự tham gia của cộng đồng (TGCĐ) trong việc tái thiết KGCC và các kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước, từ đó chỉ ra các yếu tố cần thiết để huy động sự TGCĐ và các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng KGCC của thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu thành phố đáng sống.

Từ khóa:

không gian công cộng; sự tham gia của cộng đồng; thành phố đáng sống.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-05-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học