Quay trở lại bài viết chi tiết Tổ chức quản lý không gian công cộng thành phố Hà nội có sự tham gia của cộng đồng - Hướng tới mô hình thành phố đáng sống Tải về Tải tệp PDF