Ứng dụng công nghệ định vị GPS trên smart phone để quản lý an toàn lao động trong quản lý xây dựng

  • Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Tiến Khởi Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay với sự phát triển bùng nổ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn cuộc sống đang là xu thế của thế giới. Nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động xảy ra cho công nhân trên công trường xây dựng, nghiên cứu này nhằm thiết lập một chương trình quản lý an toàn lao động có thể tự động cập nhật vị trí và hành vi của người lao động thông qua hệ thống định vị GPS và chip. Chương trình quản lý an toàn lao động là sự tích hợp các chức năng định vị GPS trên điện thoại thông minh, chip cảm biến được gắn trên trang bị an toàn lao động và một số thiết bị thu thập dữ liệu khác. Với hệ thống này, các nguy cơ mất an toàn lao động do không tuân thủ trang bị an toàn lao động hay do vị trí công nhân đi vào khu vực nguy hiểm sẽ được cảnh báo ngay lập tức đến các bộ phận liên quan. Nghiên cứu này trình bày một ứng dụng hỗ trợ nhà quản lý xây dựng nhằm ngăn chặn và giảm thiểu được tối đa những nguy cơ mất an toàn lao động trên công trường.

Từ khóa:

an toàn lao động; GPS; rủi ro an toàn lao động; người quản lý công nhân; trang bị an toàn lao động.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-05-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học