Nghiên cứu quy trình thi công bù co cột nhà siêu cao tầng theo phương pháp bù co di chuyển tối ưu trong điều kiện Việt Nam

  • Nguyễn Đức Xuân Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh, 182 đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  • Hồ Ngọc Khoa Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Sỹ Hùng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 01 đường Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Thanh Tùng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh, 182 đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Từ khóa: co ngắn cột, vênh co, bù co di chuyển tối ưu, nhà siêu cao tầng, tiến trình xây dựng

Tóm tắt

Trong bài báo này tác giả trình bày quy trình bù co cột nhà siêu cao tầng bằng phương pháp bù co di chuyển tối ưu MCO (Moving Compensation Optimization). Phương pháp MCO đã được nghiên cứu, tính toán bằng máy tính và tỏ rõ sự ưu việt khi có lượng nhóm bù co tối thiểu, giá trị bù của mỗi nhóm tối ưu và các giá trị vênh co sau bù được kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép của yêu cầu kỹ thuật so với các phương pháp bù co gộp nhóm đều, bù co gộp nhóm di chuyển và bù co gộp nhóm tối ưu. Quy trình bù co theo MCO được áp dụng cho tòa nhà Lotte Center Hanoi cao 70 tầng và chứng tỏ được sự linh hoạt hiệu quả khi điều chỉnh phương án bù trong giai đoạn thi công thực tế, xử lý được các tình huống phát sinh cụ thể do biến động co ngắn cột xảy ra trong tiến trình xây dựng.

 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
16-07-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học