Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích đặc trưng dao động của dầm FGM theo lý thuyết dầm Euler-Bernoulli bằng tiếp cận giải tích Tải về Tải tệp PDF